Què és?

Rotllana

La Delegació diocesana de Pastoral familiar és un instrument pastoral per tal d’animar i promoure l’acció que es pugui fer de cara a les famílies, a la parròquia, a l’arxiprestat i a nivell diocesà.

Normalment, aquesta Delegació, a més d’un delegat té també el seu propi equip diocesà. Durant les diverses etapes de la seva llarga i dilatada història de funcionament ha tingut diversos delegats: matrimonis, un diaca permanent, un religiós i mossens. En cada etapa s’ha hagut de fer una proposta pastoral diferent per a respondre al moment que tocava viure. El mes setembre de 2012 es va iniciar una nova etapa amb el nomenament d’un nou delegat diocesà, Mn. Josep Masdéu Aymamí, rector de la parròquia de Sant Fructuós de Tarragona.

Per començar, durant tot al curs passat, el nou delegat va iniciar el contacte amb els preveres rectors de parròquies participant en les seves reunions arxiprestals. A la vegada es va contactar amb els moviments de pastoral familiar i es recolliren totes les dades de qui, com i els llocs on es fa el servei d’acolliment parroquial de les parelles amb motiu de la preparació del matrimoni.

Per aquest curs 2013-2014 en el nostre arquebisbat s’ha escollit el tema pastoral general de la família. Per això, a nivell de formació permanent del clergat diocesà, la majoria de jornades programades van primordialment en aquesta direcció. També les accions en els àmbits de la pastoral parroquial i arxiprestal. Però una delegació diocesana pròpiament no ha d’organitzar activitats, sinó més aviat ha de facilitar i acompanyar les accions que es puguin fer per pròpia iniciativa els grups o realitats familiars, o n’ha de promoure conjuntament amb ells.

Com un instrument per a visibilitzar-les i poder-les compartir a nivell diocesà, així com tot allò que tots pugem fer en la nostra pastoral per a l’acompanyament, formació i aprofundiment de la vida matrimonial i familiar, tenim ja a l’abast la web de la delegació que hem començat a preparar: pastoralfamiliartgn.wordpress.com.

La Delegació diocesana de Pastoral Familiar cal que s’esforci per donar a conèixer el magisteri de l’Església universal, ofereixi materials per a la pregària familiar, la possibilitat d’intercanvi de experiències i comunicacions, etc. Cal també promoure i oferir una formació als agents de pastoral familiar, a aquells que fan la preparació matrimonial, als moviments familiars que els hi pugui interessar i a les persones que formen l’equip del Centre d’Orientació Familiar (COF).

El Centre d’Orientació Familiar és una part integrant de la Delegació, un instrument del tot necessari per l’acolliment i acompanyament dels matrimonis que passen dificultats. Està format per un equip de professionals voluntaris i l’objectiu és acollir i ajudar a afrontar les dificultats dels matrimonis que tant poden ser materials, tot orientant-los cap aquelles institucions o recursos que els hi pertoca, com poden anar més a fons en les problemàtiques de la parella, dels fills, dels avis, de viduïtat…

Cal que d’aquesta Delegació en surti una promoció de la cultura de la vida, afavorint en tot allò que sigui possible sostenir i protegir tota vida que estigui en perill o amenaçada. Per això, un recurs del COF és el servei de la “Llar Natalis” una casa d’acollida per les futures mares amb dificultats i que necessiten ajuda per afrontar l’embaràs i els primers mesos del naixement del fill (econòmiques, de risc, de soledat davant d’aquesta situació…). Tots aquests projectes de la Pastoral Familiar els fem amb vocació de servei interdiocesà, de comunió d’accions i criteris amb la resta d’Esglésies que fan camí a Catalunya.