Arxiprestat del Baix Camp

Parròquia de Santa Maria de Cambrils
C/ del Cardenal Vidal i Barraquer, 20
Cambrils
Telèfon: 977 360 124
Horaris:
1. Febrer: 3, 4, 5,  6 i 7
2. Març: 10, 11, 12, 13 i 14
3. Maig:  5, 6, 7, 8 i 9
Horari :  21.00 hores