Celebració dels aniversaris de noces

Jornada de la Festa de la Sagrada FamíliaCelebració dels 25, 50, 60 i 75 anys d’aniversari de noces

Inscripcions a la vostra parròquia