Moviments

Són un àmbit de la Pastoral Familiar associada. En el cas del Centre de Preparació al Matrimoni (CPM) està per a fer el servei d’acolliment i preparació al matrimoni. En el cas de la resta de moviments, responen a facilitar eines per afrontar i aprofundir la vocació matrimonial i familiar. També amb una espiritualitat molt concreta.

En el cas de l’Associació de viudes, és acompanyar-se en aquesta realitat de vida, tot superant la pèrdua d’una persona fonamental per la vida del matrimoni.