Associació de vídues

Associació de Vídues de Tarragona
Pl. Castellers, 1, baixos – 43002 TARRAGONA 
Telèfon.
 977 21 98 77    

Presidenta
Sra. Raimunda Olivé, vda. de Balcells

Consiliari diocesà
Mn. Josep Masdéu Aymamí 

Què és?

L’Agrupació Espiritual de Vídues va ser fundada a París l’any 1941, quan algunes vídues joves van sentir el desig de reunir-se, per pregar, tractar de comprendre el sentit del seu sacrifici i, al mateix temps, ajudar-se mútuament.

L’Agrupació vol arribar a tots els mitjans socials. Reuneix en un clima d’amistat fraternal a vídues de diferents edats -però especialment a les més joves i a les més recents- i tant a aquelles que veuen en la seva viduïtat un camí cap a Déu com a les que no rebutgen la idea de fundar una nova llar.

Finalitat

L’Agrupació Espirtual ofereix als seus membres una formació espiritual i una ajuda fraterna. Els fa descobrir el sentit redemptor de la seva viduïtat.

Els ajuda a viure el seu nou estat de vida, sostenint-les en les seves dificultats des del principi de la seva viduïtat i durant el curs de les diferents etapes de la seva existència.

Activitats

-En cada centre: poden ser diverses, en general reunions d’estudi, d’amistat, exercicis, conferències, ajuda personal, ajuda per correspondència, etc… Les reunions d’estudi són essencialment formatives. Tenen lloc mensualment per equips, i la seva duració de tres anys com a mínim.

-En el pla general: jornades d’estudi anual a París per a responsables de tots els centres, trobades regionals, peregrinacions.