Equips de la Mare de Déu

Responsables diocesans
Sr. Xavier Amorós Mestres i Sra. Lourdes Gabarrón Jorba

Consiliari diocesà
Mn. Jordi Vila Borràs

 

Equips Mare de Déu

El Moviment

Els Equips Mare de Déu és un moviment catòlic internacional de laics, format per matrimonis. L’objectiu principal del moviment és ajudar les parelles casades a viure plenament segons l’Evangeli, amb el suport mutu dels membres d’un equip i la força del conjunt del Moviment.

 

Els equipiers dels Equips Mare de Déu pretenen:

-Ser fidels a les promeses del seu baptisme.

-Situar a Crist en el centre de la seva vida.

-Fonamentar la seva vida familiar i personal en l’Evangeli.

-Cercar i conèixer la voluntat de Déu.

-Donar testimoni de l’amor de Déu i dels valors cristians en la seva vida social i professional.

-Ajudar a transmetre el missatge de Crist.

-Aportar el seu suport actiu a l’Església.

-Promoure el matrimoni i la vida de família en la societat.

 

Els Equips Mare de Déu animen els seus membres a aprofundir, en equip, l’amor de l’Església i a ajudar-se mútuament a esdevenir membres actius del Poble de Déu, en comunió amb els seus pastors.

 

Més informació: Equips Mare de Déu de Catalunya i Menorca