Moviment familiar cristià

 

Moviment Familiar Cristià

 

Responsables diocesans                                 

Sr Pedro Ortega de la Torre i Sra. M. Josepa Papseit Llarch

Consiliari diocesà
Mn. Josep Moreno Espinosa

 

Serveis

Els serveis del Moviment Familiar Cristià (MFC) són quatre plataformes o camins institucionalitzats d’evangelització, tan cap a fora com a l’interior del moviment. I a aquesta acció evangelitzadora, seguint les notes del Papa Joan Pau II sobre la nova evangelització, li hem donat nou ardor, nous mètodes i noves formes d’expressió.

Actualment els serveis són:

  1. Infància i joventut.
  2. Promoció
  3. Encontres
  4. Orientació i solidaritat familiar

El MFC, com a moviment d’església i fent honor al seu ideari, està promovent, des de la seva fundació, la pastoral familiar de l’Església, i tant com a moviment com per l’acció apostòlica dels seus membres, està participant activament en aquesta pastoral en totes les diòcesis on existeix.

Aquesta participació es manifesta de formes diverses, com són:

-Formant grups de matrimonis i joves.

-Formant agents de pastoral familiar.

-Organitzant activitats en defensa i suport de la família i els seus valors.

Creiem que la clau de la Pastoral familiar és l’evangelització del matrimoni unit, que, junt amb altres matrimonis, madura en la fe personal i conjugal, i caminem vers la santedat evangèlica.

1. Infància i Joventut

Objectius: crear una comunitat de joves cristians que valora, dóna testimoni i treballa pel model de família cristiana en la societat actual.

Acompanyar els nens, els adolescents i els joves en el seu procés de maduració humana i cristiana per a la progressiva integració fe-vida, especialment en la seva família.

2. Promoció

Ajuda a la formació de grups de matrimonis, perquè en clima de comunitat i des d’un diàleg conjugal, vagin madurant humana i cristianament, alhora que descobreixen la seva missió en l’Església.

Moviment Familiar Cristià3. Encontres “cap de setmana”

Pretén ser un moviment d’evangelització que s’ofereixen a aquelles persones que desitgem trobar-se en profunditat amb si mateixos, amb els altres membres de la família i amb Déu.

3.1 Conjugals: parlar i reflexionar sobre el matrimoni i la vida conjugal.

3. 2 Nuvis: perquè els nuvis puguin aprofundir sobre el seu prometatge.

3.3 Fills: perquè els fills analitzin les seves relacions amb els pares.

3.4 Família: analitzar la situació familiar tots junts, partint d’un mateix, de la relació amb l’altre i de la trobada amb Déu.

4.Orientació i solidaritat

És la mà caritativa del moviment. Tractar d’ajudar a les famílies des de les famílies, en totes les necessitats, tan materials i espirituals com d’orientació i acolliment.

Contacte

Correu eletrònic: mfc@mcf-es.org

Web: www.mfc-es.org