Arxiprestat Tarragonès Llevant

S i us voleu casar per l’Església, cal:

– Posar-se en contacte amb la parròquia del lloc on residiu, uns mesos abans de la data prevista de la celebració del vostre casa-ment.

– Si teniu intenció de casar-vos fora de la vostra par-ròquia (santuari, mones-tir, ermita, etc.) parleu primer amb els responsa-bles d’aquells llocs. Ells un informaran de tot el que fa referència a la celebra-ció: dia, hora, condicions, costums, etc.

• La documentació necessà-ria pel vostre casament és:

Expedient matrimonial: a la parròquia on teniu el vostre domicili (el de la núvia o el del nuvi). Allí us aclariran quins documents necessitareu, i quins tràmits heu de seguir.

 

Responsable: Mn. Xavier Roig, arxiprest

Tel. 977 232 611 i 686 705 097